A munkavédelem feladata a munkavállalók munkavégző képességének és testi épségének megőrzése, egy biztonságos munkakörülmény biztosítása által. Lényegében a munkavédelem célja az egészségügyi károsodások, a balesetek megelőzése, elkerülése, amelyben nagy segítség lehet a biztonságos munkakörülmények kialakítása mellett, a munkavédelem meghatározó szabályainak az ismerete.

További cél, hogy a munkavédelem fejlesztése, a munkakörülmények javításán keresztül járuljon hozzá a termelékenység, a versenyképesség és a társadalom eltartó képességének növekedéséhez, valamint a munkaerő minőségi megtartásához.

Megfelelő műszaki állapotban levő munkaeszközök használatával, szakmai ismeretekkel illetve odafigyeléssel biztonságossá tehetőek a munkahelyek, ugyanis a munkahelyi balesetek, megbetegedések nem a munkavégzés velejárói!

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet minden munkáltató részére előírja munkavédelmi szakember foglalkoztatását.

Milyen megoldások lehetségesek?

 • Kiképezteti saját munkavállalóját, amely költséges, időt vesz igénybe és egy gyakorló szakembert kap.
 • Felvesz egy szakembert, havonta bért fizet neki, akire lehet, hogy nincs is szüksége napi 8 órában.
 • Külső szakértővel köt szerződést, melyre itt kérhet személyre szabott árajánlatot.

Itt tájékozódhat arról, hogy az Ön munkahelyén milyen munkavédelmi képesítésű szakembert és minimálisan hány órában kell foglalkoztatnia.

MUNKAVÉDELMI FELADATOK:

 • Munkavédelmi Szabályzat elkészítése;
 • Munkahelyi, kémiai és biológiai kockázatértékelések elvégzése, felülvizsgálata, aktualizálása;
 • Egyéni védőeszköz juttatási rendjének elkészítése;
 • Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok írásos szabályozásának elkészítése;
 • Egységes és átfogó megelőzési stratégia elkészítése;
 • Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása, bejelentése;
 • Munkavédelmi oktatások megtartása, oktatási tematika kidolgozása;
 • Telephely-engedélyezési eljárások munkavédelmi ügyeinek intézése;
 • Veszélyes gépek, berendezések munkavédelmi üzembe-helyezésének bonyolítása;
 • Üzembe helyezést megelőző, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése;
 • A munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmének kialakítása;
 • Mentési terv elkészítése;
 • Cégek képviselete munkavédelmi ügyekben a szakhatóságok, hivatalok előtt bejárások alkalmával vagy az eljárás megindítása után;
 • Munkavédelmi tanácsadás.

A havi átalánydíjas szerződés esetén folyamatos rendelkezésére állunk (munkabalesetek esetén, hatósági ellenőrzéskor vagy munkavédelmi kérdésekben azonnal elérhetőek vagyunk, és a felmerülő problémák megoldásáért, valamint a dokumentációk elkészítéséért külön díjakat nem számítunk fel).

IDE KATTINTVA KÉRHET ÁRAJÁNLATOT!