Baleset:

Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

Munkabaleset:

Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. Az ilyen típusú balesetek az úgynevezett úti balesetek. Ez a TB törvény hatálya alá tartozik, a megnevezése üzemi baleset.

Munkabaleset esetén teendők:

Az első és legfontosabb feladat természetesen az elsősegélynyújtás, az orvos vagy mentő hívása. Természetesen ehhez rendelkezésre kell, hogy álljanak az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételei.

Személyi feltétel: egy vagy több munkavállaló munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamon való részvétele (nem helyettesíthető a vezetői engedély megszerzése során elvégzett elsősegélynyújtó tanfolyammal).

Tárgyi feltétel: az MSZ 13553 szabvány szerinti elsősegélynyújtó felszerelés és egyéb elsősegélynyújtáshoz használatos eszközök.

Egy képzett elsősegélynyújtó nemcsak a vágások bekötözése miatt szükséges, az Ön és kollégái életét is megmentheti egy infarktus vagy egyéb esetben. Ez sokkal fontosabb a munkavédelmi bírság megelőzésénél.

Minden munkahelyen történt balesetet dokumentálni kell, a 3-nál több nap munkakieséssel járó munkabaleseteket az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet szerinti munkabaleseti jegyzőkönyv szerint.

Ezt a jegyzőkönyvet munkavédelmi képesítéssel rendelkező személynek is alá kell írnia.

A munkabaleseti jegyzőkönyvet a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségnek a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell küldeni.

Jegyzőkönyv                                                                                                                     Kitöltési útmutató