A munkavédelmi szakember kötelező foglalkoztatására vonatkozó követelményeket az 5/1993. MüM rendelet tartalmazza.

A munkáltató az alábbiakban meghatározott létszámú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles, minimálisan az itt megállapított munkaidőtartamot kitöltő, munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni:

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

 • 1-9 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű* heti két órára
 • 10-49 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára
 • 50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára
 • 501-1000 munkavállaló között egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel
 • 1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

 • 1-9* munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára
 • 10-49* munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára
 • 50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi napi két órára
 • 501-1000 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel
 • 1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel

III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

 • 1-9* munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára
 • 10-49* munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára
 • 50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára
 • 501-1000 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára
 • 1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel

A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak:

Tevékenység alapján

 1. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

02        Erdőgazdálkodás

Kivéve:

02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

05        Szénbányászat

06        Kőolaj-, földgázkitermelés

07        Fémtartalmú érc bányászata

08        Egyéb bányászat

09        Bányászati szolgáltatás

10.1     Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

10.2     Halfeldolgozás, -tartósítás

16        Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

Kivéve:

16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

17        Papír, papírtermék gyártása

19        Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

20        Vegyi anyag, termék gyártása

21        Gyógyszergyártás

22        Gumi-, műanyag termék gyártása

23        Nem fém ásványi termék gyártása

24        Fémalapanyag gyártása

25.2     Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

25.3     Gőzkazán gyártása

25.4     Fegyver-, lőszergyártás

25.5     Fémalakítás, porkohászat

28        Gép, gépi berendezés gyártása

Kivéve:

28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

30.11        Hajógyártás

30.2          Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

31        Bútorgyártás

35        Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

37        Szennyvíz gyűjtése, kezelése

38        Hulladékgazdálkodás

39        Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

41.2     Lakó- és nem lakóépület építése

42        Egyéb építmény építése

43        Speciális szaképítés

49        Szárazföldi, csővezetékes szállítás

50        Vízi szállítás

51        Légi szállítás

52        Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

72.1     Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

 1. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

01        Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

02.3     Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

03        Halászat, halgazdálkodás

10        Élelmiszergyártás

Kivéve:

10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás

11        Italgyártás

12        Dohánytermék gyártása

13        Textília gyártása

14        Ruházati termék gyártása

15        Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

16.29   Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

18        Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

25        Fémfeldolgozási termék gyártása

Kivéve:

25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

25.3 Gőzkazán gyártása

25.4 Fegyver-, lőszergyártás

25.5 Fémalakítás, porkohászat

26        Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

27        Villamos berendezés gyártása

28.23   Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

29        Közúti jármű gyártása

30        Egyéb jármű gyártása

Kivéve:

30.11 Hajógyártás

30.2 Vasúti, kötött pályás jármű gyártása

32        Egyéb feldolgozóipari tevékenység

33        Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

36        Víztermelés, -kezelés, -ellátás

41.10   Épületépítési projekt szervezése

45.2     Gépjárműjavítás, karbantartás

45.4     Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

59        Film, -videógyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás

61        Távközlés

71.2     Műszaki vizsgálat, elemzés

75        Állat-egészségügyi ellátás

80        Biztonsági, nyomozói tevékenység

81        Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

85.32   Szakmai középfokú oktatás

85.41   Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

85.42   Felsőfokú oktatás

85.5     Egyéb oktatás

86        Humán-egészségügyi ellátás

87        Bentlakásos, nem kórházi ápolás

95        Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása

96.03   Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

97        Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

45        Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

Kivéve:

45.2 Gépjárműjavítás, -karbantartás

45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

46        Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

47        Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

53        Postai, futárpostai tevékenység

55        Szálláshely-szolgáltatás

56        Vendéglátás

58        Kiadói tevékenység

60        Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

62        Információ-technológiai szolgáltatás

63        Információs szolgáltatás

64        Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység

65        Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

66        Egyéb pénzügyi tevékenység

68        Ingatlanügyletek

69        Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

70        Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

71        Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

Kivéve:

71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés

72.2          Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

73        Reklám, piackutatás

74        Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

77        Kölcsönzés, operatív lízing

78        Munkaerőpiaci szolgáltatás

79        Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

82        Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

84        Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

85        Oktatás

Kivéve:

85.32 Szakmai középfokú oktatás

85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

85.42 Felsőfokú oktatás

85.5 Egyéb oktatás

88        Szociális ellátás bentlakás nélkül

90        Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

91        Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

92        Szerencsejáték, fogadás

93        Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység

94        Érdekképviselet

96        Egyéb személyi szolgáltatás (kivéve: temetkezés)