KSH
besorolás

A)

B)

0110 Növénytermelés és kertészet, 500 ha felett
0120 Állattenyésztés
– 2000 sertés férőhely felett
– 500 marha férőhely felett
– baromfitartás 50 000 db felett
10 Szénbányászat Tőzegkitermelés
11 Kőolaj és földgázkitermelés beleértve a kutatófúrásokat is
12 Uránércbányászat
13 Fémtartalmú ércek bányászata
14 Egyéb bányászat
1511
1512
Húsfeldolgozás 5000 t/év késztermék előállításától Húsfeldolgozás 500-5000 t/év késztermék-előállítás között
1511
1512
Önállóan létesített vágóhíd élő állatra számított 13 000 t/év kapacitás felett Önállóan létesített vágóhíd élő állatra számított 2500-13 000 t/év kapacitás között
1514 Növényolajgyártás a hidegsajtolásos technológiával történő növényolaj-előállítás kivételével
1520 Tejtermékek gyártása 500 000 l/nap felett
1532 Keményítőgyártás
1542 Cukorgyártás 750 m3/nap szennyvízmennyiség felett
1549 Élesztőgyártás
155 Szesz és szeszesital-gyártás 750 m3/nap szennyvízmennyiség felett Szesz- és szeszesital-gyártás 50-750 m3/nap szennyvízmennyiség között
171 Textilkikészítés 15 millió m2/év felett Textilkikészítés 1-15 millió m2/év között
1831
1911
Nyersbőrcserzés, -kikészítés 1000 t/év nyersbőrfelhasználástól Nyersbőrcserzés, -kikészítés 100-1000 t/év nyersbőrfelhasználás között
2012 Farost-, faforgácslemez-gyártás
2101 Cellulóz- és papírgyártás, a kézzel merített papírgyártás kivételével
2222 Nyomdaipari szolgáltatás 10 millió m2/év felett
2310 Kőolaj-feldolgozás 15 000 t/év késztermék felett Kőolaj-feldolgozás 300-15 000 t/év késztermék esetén
2320 Kokszgyártás
2411 Ipari gáz gyártás
2412 Szerves és szervetlen vegyi alapanyagok gyártása 800 t/év felett, illetve a 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet alapján kiadott 333/1995. OTH tájékoztatóban és 888/1995. OTH és 888-2/1995. OTH közleményekben közölt minősített anyagok esetén 500 t/év felett Szerves és szervetlen vegyi alapanyagok gyártása 5-800 t/év között, illetve a 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet alapján kiadott 333/1995. OTH tájékoztatóban és 888/1995. OTH és 888-2/1995. OTH közleményekben közölt minősített anyagok esetén 5-500 t/év között
2413 Műtrágyagyártás
2414 Műanyag alapanyaggyártás
2421 Növényvédőszer-gyártás
2422 Festék- és bevonóanyag-gyártás 5000 t/év késztermék-előállítástól Festék- és bevonóanyag-gyártás 100-5000 t/év késztermék-előállítás között
2423 Gyógyszergyártás – 50 főnél többet foglalkoztató üzem esetén Gyógyszergyártás – 50 főnél kevesebb alkalmazott esetén, kivéve a gyógyszertári tevékenységet
2424 Tisztító- és testápolószer-gyártás 5000 t/év késztermék-előállítástól Tisztító- és testápolószer-gyártás 100-5000 t/év késztermék-előállítás között
2429 Egyéb vegyi áruk gyártása 1000 t/év késztermék-előállítástól
2429 Lőpor-, robbanószer- és lőszergyártás
2429 Aktívszén- és műszéngyártás
2429 Kopogásgátló készítmények gyártása 5 t/év felett
2429
2429
2429
2430 Vegyi szálak gyártása
2510 Gumitermékek gyártása 1000 t/év felett
2520 Műanyag termékek gyártása 1000 t/év felett
2610 Üveg és üvegtermékek gyártása
2620
2631
2632
2640 Tűzálló kerámiatermékek gyártása 20 000 t/év termék felett
2651 Cementgyártás
2652 Azbesztcement termékek gyártása
2690 Azbeszttartalmú termékek előállítása 100 t/év felett
2690 Ásványi szigetelő anyagok gyártása 1000 t/év felett
2690 Aszfaltból és hasonló anyagokból készített termékek gyártása 1000 t/év felett
2690 Üveggyapot termékek gyártása
2711 Vaskohászati alapanyaggyártás
272 Könnyű- és színesfém kohászat
273 Öntöde, vas- és acélöntödénél 40 t/nap, alumínium- és egyéb színesfémöntödénél 5 t/nap kapacitás felett
2852 Fémek felületkezelése (zsírtalanítás, galvanizálás) 20 000 m2/év felület kezelésétől
3130 Szigetelt vezeték és kábel gyártása 10 000 t/év felett
3140 Akkumulátorgyártás 1500 db/nap felett
3150 Fényforrás- és világítóberendezés-gyártás
3210 Nyomtatott áramkör 10 em2/év előállítása felett
3410 Közúti gépjárműgyártás
3420 Járműkarosszéria- és pótkocsigyártás
3511 Hajógyártás legalább 20 m, fémből készült hajótestek vagy szekciók gyártásával, nagyjavításával
3520 Vasúti járműgyártás
37 Hulladékok hasznosítása (nyersanyag kinyerése hulladékokból) 100 t/év felett
4010 Regionális villamos távvezeték rendszer 120 kV-tól, beleértve a transzformátor állomásokat
4010 Atomerőmű
4010 Hőerőmű:
150 MW termikus teljesítmény felett szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén, 50-150 MW termikus teljesítmény között szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén
250 MW termikus teljesítmény felett gáznemű tüzelőanyag esetén 50-250 MW termikus teljesítmény között gáznemű tüzelőanyag esetén
4010
4010 Távfűtőmű:
150 MW hőteljesítmény felett szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén, 50-150 MW hőteljesítmény között szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén
250 MW hőteljesítmény felett gáznemű tüzelőanyag esetén 50-250 MW hőteljesítmény között gáznemű tüzelőanyag esetén
4020 Regionális földgáz elosztó vezetékrendszer 40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól
4100 Víztermelés, – kezelés és – elosztás 5000 m3/nap felett
4100
4520 Mélyépítő-ipari tevékenység során keletkező hulladékok kezelése 100 t/év felett
5021
5029
5041
6010 Vasúti szállítás, vasúti igazgatóságonként
602
612 Kikötő, hajórakodó 500 et/év árukapacitás fölött; és vízi áruszállítás 500 et/év kapacitás fölött
62 Légi szállítás – azon szervezeteknél, ahol 15-nél több motoros légi járművet tartanak üzemben, saját üzemanyag kiszolgálással és műszaki karbantartással
631
6314
6320 Vasúti gépjárműjavító telep 30 egy időben befogadott járműtől
7310 Kutató vagy oktató atomreaktor 1 kW folyamatos hőteljesítménytől
7494 Fotóüzem 15 000 m2/év fotófilm előhívástól, vagy 50 000 m2/év papírkópia készítésétől
851
9011 Szennyvíztisztító telep 5000 m3/nap szennyvíz tisztításától, kommunális szennyvíztisztító telep 10 000 m3/nap szennyvíz tisztításától
9011
9012
9012
9021
9021 Települési szilárdhulladék-lerakó 20 000 m3/év kapacitás felett
9021 Települési és nem veszélyes termelési hulladékot égető mű
9022 Veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év felett
9022 Veszélyes hulladékot égető mű
9022 Veszélyes hulladék égetése nem erre specializált berendezésben, 100 kg/üzemóra veszélyes hulladék égetésétől
9022 Veszélyes hulladék tárolók
9022 Veszélyes hulladék lerakótelep
9029 Önállóan létesített radioaktív hulladék kezelő- és tárolótelep
9301 Mosás és vegytisztítás 1000 t/év felett
„A” típusú izotóplaboratórium